نویسنده: دیوار شهر

میرمحمدی دادگستری: صدور اسناد کشاورزی برای 6هزار هکتار اراضی کشاورزی در کرمان رئیس اداره ثبت منطقه دو کرمان از برگزاری جشن سند شدن اراضی کشاورزی

مشاهده
اسکرول به بالا