دسته‌بندی: پزشکی

اهدا عضو در رفسنجان

نوجوان رفسنجانی به چهار نفر زندگی دوباره بخشید.کارشناس هماهنگ کننده پیوند اعضای دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان گفت: محمد مهدی گلستانی نوجوان اهل رفسنجان در سانحه تصادف

مشاهده
اسکرول به بالا