روز: نوامبر 7, 2022 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

حضور شهردار کرمان؛

*دو قرارداد مشارکت عام‌المنفعه‌ در حوزۀ سلامت منعقد شد*صبح امروز با حضور سعید شعرباف، شهردار کرمان، اسماعیل جهانشاهی، مدیر بنیاد خیریه بناهای ماندگار شهرداری کرمان،

مشاهده

حضور شهردار کرمان؛

*دو قرارداد مشارکت عام‌المنفعه‌ در حوزۀ سلامت منعقد شد*صبح امروز با حضور سعید شعرباف، شهردار کرمان، اسماعیل جهانشاهی، مدیر بنیاد خیریه بناهای ماندگار شهرداری کرمان،

مشاهده
اسکرول به بالا