روز: اکتبر 4, 2022 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

شهردار کرمان:

استفاده افراد دارای معلولیت از فضاهای ورزشی شهرداری رایگان است شهردار کرمان گفت: در واگذاری سالن‌ها و زمین‌های ورزشی متعلق به شهرداری به افراد دارای

مشاهده
اسکرول به بالا