روز: ژوئن 22, 2022 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

همزمان با اغاز هفته مدیریت مصرف اب و انرژی و در راستای تحقق اهداف شعار سال سمینار مدیریت انرژی و هوشمندسازی شبکه برق و همچنین نمایشگاه دستاوردهای فناورانه شرکت های دانش بنیان در محل تالار اجتماعات شرکت برق منطقه ای کرمان اجرا شد

🔶در این سمینار دکتر محمود فتوحی فیروزآباد استاد دانشگاه صنعتی شریف در رابطه با هزینه خاموشی برای مشترکین صنعتی و مهندس هادی مدقق، رییس دفتر

مشاهده
اسکرول به بالا