روز: آگوست 13, 2022 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

ببینید؛

عجیب ترین وبی نظیر ترین تودیع ومعارفه مدیر کل. تودیع ومعارفه مدیر کل پست خراسان شمالی.!

مشاهده

با حکم شهردار کرمان؛

«مرضیه شاحیدری‌پور»، «سرپرست شهرداری منطقه پنج کرمان» شد*طی حکمی ازسوی شهردار کرمان، «مرضیه شاحیدری‌پور»، «سرپرست شهرداری منطقه پنج(بافت تاریخی) شهرداری کرمان» شد.به گزارش کرمان‌آنلاین، در

مشاهده

با حکم شهردار کرمان؛

با حکم شهردار کرمان؛«رامین امیرمداح»، «سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری کرمان» شد طی حکمی ازسوی شهردار کرمان، «رامین امیرمداح»، «سرپرست معاونت مالی و اقتصادی

مشاهده
اسکرول به بالا