روز: می 14, 2022 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

وزیر صمت: واردات خودرو در دولت به تصویب رسیدوزیر صمت: واردات خودرو در دولت به تصویب رسیدوزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است.

هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است.سیدرضا فاطمی‌امین افزود: در شرایط کنونی با توجه به این‌که تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار

مشاهده
اسکرول به بالا